Et nytt og spennende rekrutteringsprosjekt er på gang i Bardu på fjerde året.

Dersom du er 15 år eller eldre og ikke har valgt bort matematikk, fysikk eller kjemi på

videregående og er nysgjerrig på hva tannlegeyrket inneholder, har du en kjempemulighet

til å finne mer ut mer om dette og til og med få betalt for det!

Ved tannklinikken i Bardu er Vilhelm Kjelsvik i gang med et opplegg der interesserte kan få

tilbud om sommerjobb på tannklinikken, og få en presentasjon av hva hverdagen som

tannlege kan by på.

Litt om utdanningen:

- Opptakskrav: 2MN/2MS-2MX/2MY, 2KJ og3KJ, 2FY og GK engelsk

- 5-årig utdanning

- Du kan utdanne deg til tannlege i Bergen eller Oslo, og fra 2004 i Tromsø

- Stipend/tilskudd de tre siste år av studiet til studenter som er hjemmehørende i Troms

Som ferdig utdannet tannlege:

- tjener du fra ca 305500 til 345200 i året med 36 timers arbeidsuke

- får du stabiliseringstillegg etter 1 år med 10000

- stabiliseringstillegget øker med 10000 i året inntil 70000 etter 7 års tjeneste

- etter 2 års arbeid får du årlig 8500 som kursstipend, og en uke ekstra ferie.

- det er fra mars 2001 innført en ordning med nedskriving av studielån for tannleger i Troms.

- fast avgift på telefon dekkes.

- ambuleringstillegg

- flytteutgifter dekkes etter gjeldende reglement

- les mer om utdannelse og vilkår på fylkeskommunens nettside:

http://www.troms-f.kommune.no og klikk på Tannhelse.

Dersom du synes dette høres spennende ut, ta kontakt med,

Vilhelm Kjelsvik, Tannklinikken i Bardu, tlf 77 18 66 90 eller E-post til vilkje@frisurf.no

 

Siste nytt fra rekrutteringsprosjektet:

 

Til sammen 3 ungdommer i 16 års alderen meldte seg som søkere til prosjektet. Alle fikk ca 2 timer med orientering om tannlegeyrket og utdannelsen. Det var tatt med demonstrasjon av arbeidsbøker og praktiske øvelser fra tannlegeutdannelsen i Oslo for ca 40 år siden.

 

Etter en samlet vurdering av søkerne, 2 jenter og 1 gutt, og som alle var kvalifisert til å få en praktisk innføring i tannlegens hverdag, ble Hanne Kristine Lund tilbudt 4 ukers opphold på tannklinikken i Bardu.

 

Hun starter oppholdet mandag 23. juni med å få en orientering om taushetsplikt for helsepersonell, og undertegning av taushetsløfte.

 

De første dagene går med til å lære å utføre deler av oppgavene til tannhelsesekretæren slik at hun kan assistere tannlegen ved behandlingsstolen. Det vil bli lagt vekt på å vise et tilrettelagt gjennomsnitt av en offentlig tannleges praktiske arbeidsdag, og med demonstrasjon av forskjellige typer arbeid på pasienter.

 

Det er planlagt at Hanne skal få lære å utføre enkle fyllinger på ekstraherte tenner, og slå opp gipsmodeller. Tilsliping av modeller av egne tenner inngår i dette opplegget.

 

En dag kjører vi til Finnsnes og besøker et tannteknisk laboratorium for å få kjennskap til det arbeidet som tannteknikeren utfører for tannlegen.

 

Hanne skal skrive dagbok fra oppholdet på klinikken,og på en måte som gjør den egnet til offentliggjøring. Det planlegges også å få lokalavisen til å lage en artikkel som omtaler rekrutteringsprosjektet, og hensikten med å etablere kontakt med ungdom mens de ennå går på videregående skole.

 

Si du har sett det på Bardu kommunes nettside