SAKSOMRÅDER:

Sosialrett, Trygderett, Fengselsrett, Utlendingsrett, Husleierett, Gjeldssaker, Arbeidsrett, Arverett, Familierett, Barnerett, Voldsoffer- og billighetserstatning.

Vi tar også inn nye saker pr telefon på følgende tider:

Mandag - Torsdag kl 09:00 - 15:00 (Tirsdager kl 09:00 - 19:00)

Tlf: 776 44 559

Mer informasjon om Jusshjelpa finner du på våre hjemmesider: http://jusshjelpa.uit.no

Administrasjonen har kontortid mandag - fredag kl 09.00-15.00

Tlf: 77 64 45 59 Fax: 77 64 65 65