Bardu kommune og Lions Club, avdeling Bardu ble i dag enige om en fornyet avtale om julegate. Avtalen sikrer at sentrum av Setermoen fortsatt blir pyntet opp til jul med juletre belysning i gatelyktene i sentrum. Avtalen ble signert i går mellom partene. Avtalen gjelder inntil videre og har 3 mnd oppsigelsesfrist for begge parter.

Bardu kommune er svært fornøyd med det arbeidet Lions Club har utført i mange år allerede, dette var naturlig for oss å videreføre i form av en ny avtale, sier ordfører Toralf Heimdal. At kommunen bruker ca 20 000 kroner på dette bo- og blilyst-tiltaket er viktig for trivselen iflg Heimdal. Lions Club i Bardu ved Hans Hammer sier seg enig og er fornøyd med avtalen som gir laget litt inntekter for å utføre tjenester som gir mange en god stemning oppunder hver julefeiring.

Både Heimdal og Hammer er enige i at tiltaket sikrer bolyst for egen befolkning og blilyst for de som besøker oss i årene fremover.

På vegne av Bardu kommune, så er det enhet næring som administrerer avtalen. Næringssjef Lennarth Kvernmo oppfordrer gjerne handels- og servicenæringen til å bli med på "spleiselaget" for å sikre god trivsel i bygda i årene fremover.

Kontaktinformasjon:
Ordfører Toralf Heimdal, Bardu kommune, telefon 950 81 111
Lions Clubb Bardu Hans Hammer, telefon 900 46 789
Næringssjef Lennarth Kvernmo, Bardu kommune, telefon 900 36666