"Dette er et kjempesteg i riktig retning" sier ordfører Oddvar Bjørnsen som er meget fornøyd med vedtaket som ble fattet i dag.

Vedtaket lyder:
1) Programstyret for de næringsrettede utviklingsmidlene (RDA-midler) innvilger søknaden fra Bardu kommune som omsøkt med kr 8,5 mill til konsekvensutredning for jernbane fra Ofotbanen til Tromsø.

2) Prosjektet organiseres med ledelse fra Bardu kommune og styringsgruppe med representasjon fra alle deltagerkommuner i forstudien, fagmiljø og regionalt nivå.

Prosjektarbeidet legges utpå anbud og kriteriene for utvelgelse stiller krav om Jernbaneverket eller tilsvarende som utførende.

Administrasjonen utføres av Bardu kommune i samarbeid med NHO Troms eller tilsvarende.

3) Konsekvensutredningen forutsettes utført med sterk medvirkning fra fylkeskommunen.