Isfiskeløypa på Altevatnet stenger for sesongen 31. mai 2017. Dette er i henhold til egen forskrift for isfiskeløypa. All videre motorferdsel i løypa krever nå dispensasjon fra kommunen og all ferdsel skjer på eget ansvar.