Levekårsundersøkelsen Ungdata er gjennomført for tredje gang i Bardu kommune på ungdomstrinnet, og resultatene er klare. Vi har invitert KoRus-Nord til et møte der vi skal få presentert hovedfunn fra undersøkelsen. Vi har også invitert RVTS Nord som avslutningsvis vil si noe om forebygging av selvmord og selvskading. Alle som jobber med barn og unge i Bardu kommune, og andre interesserte, ønskes velkommen til å få et innblikk i ungdommen sin hverdag.