Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Målgruppen for møtene er: 
Kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Tid og sted for møtene:

Møte 1 Tirsdag 20. august  Kl. 17:30-20:30 Stagneshallen, kafeteria, Harstad  
Møte 2 Onsdag 21. august  Kl. 17:30-20:30 Fjellkysten Gjestehus, Lavangen  
Møte 3 Torsdag 22. august  Kl. 17:30-20:30 Finnsnes Hotell, Finnsnes, Lenvik  
Møte 4 Onsdag 4. september Kl. 17:30-20:30 Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa   
Møte 5 Torsdag 5. september Kl. 17:30-20:30 Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord   
Møte 6 Mandag 9. september Kl. 17:30-20:30 Bardufosstun, Målselv   
Møte 7 Tirsdag 10. september Kl. 17:30-20:30

Fylkeshuset, Fylkestingsalen 2.etg., Tromsø

 

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg og fysisk tilrettelegging for friluftsliv.
 
Enkel servering på møtene. 
 
All påmelding skjer til: johnni9@online.no eller sms til 995 77 390 - senest 3 dager før hvert møte. Oppgi møtenummer ved påmelding. 
 
Vi ønsker alle sammen vel møtt!