Passer det ikke å møte på Bardufosstun, kan du melde deg på til ett av de andre stedene det arrangeres møter.

Tid og sted for møtene:

Møte 1: Mandag 4.september kl.18.00-21.30 Stangneshallen, kafeteria, Harstad

Møte 2: Tirsdag 5.september kl.18.00-21.30 Fjellkysten Gjestehus, Lavangen

Møte 3: Onsdag 6.september kl.18.00-21.30 Finnsnes Hotell, Finnsnes, Lenvik

Møte 4: Torsdag 7.september kl.18.00-21.30 Bardufosstun, Målselv

Møte 5: Mandag 11.september kl.18.00-21.30 Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa

Møte 6: Tirsdag 12.september kl.18.00-21.30 Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord

Møte 7: Onsdag 13.september kl.18.00-21.30 Fylkeshuset, Fylkestingsalen 2.etg., Troms

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting

og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv.

Vi oppfordrer samtidig kommunene, frivillige lag og foreninger innen idrett, friluftslivsorganisasjoner, velforeninger og andre organisasjoner om å bekjentgjøre denne invitasjonen ovenfor aktuelle søkere, samt oppfordre disse til å legge ut invitasjonen på sine hjemmesider.

Enkel servering på møtene.

All påmelding skjer til: johnni9@online.no eller sms på mobil 995 77390 - senest 3 dager før hvert møte. Nærmere opplysninger på telefon: 777 88227 (arbeid) eller mobil 995 77390. Oppgi møtenummer ved påmelding.

Alle sammen ønskes vel møtt