Bardu Kommune v/rådmann Håvard Gangsås vil i samarbeid med Bredbåndsfylket Troms v/Stian Solberg og leder av interessegruppa for digitalt bredbånd i området Moan - Setervatnet Frank Rune Grønning og Torstein Simonsen invitere innbyggere og næringsliv i området til åpent møte om saken.

Møtet finner sted i kommunestyresalen, Onsdag 10.5.2017 kl 18:00 - 19:30.

Agenda og formål med møtet er

1. Gi innbyggere og næringsliv i området orientering om prosessen med et prosjekt fra interesse til ferdig utbygget digitalt nett.

2. Svare på spørsmål fra innbyggere.

3. Oppstart interessekartlegging. Målet her er å få en interessegruppe i området til å samle inn forpliktende interesser fra husstander og næringsliv.

4. Synliggjøre milepæler i arbeidet videre.

 

5.5.2017, Enhet næring.