Bardu Kommune v/rådmann Håvard Gangsås vil i samarbeid med Bredbåndsfylket Troms v/Stian Solberg og leder av interessegruppa for digitalt bredbånd i Nedre Bardu Bodil Fosslund invitere innbyggere og næringsliv i området Strand til kommunegrensen Bardu/Målselv til åpent møte om saken.

Møtet finner sted på nedre Bardu skole 11.5.2017 kl 19:00 - 20:30.

Agenda og formål med møtet er

1. Gi innbyggere og næringsliv i området orientering om prosessen med et prosjekt fra interesse til ferdig utbygget digitalt nett.

2. Svare på spørsmål fra innbyggere.

3. Oppstart interessekartlegging. Målet her er å få en interessegruppe i området til å samle inn forpliktende interesser fra husstander og næringsliv.

4. Synliggjøre milepæler i arbeidet videre.

 

Bardu Kommune ønsker innbyggere og næringsliv velkommen til møte om bredbånd.

 

5.5.2017, Enhet næring.