Sted: I våre lokaler i  Fiolvegen 15, 9016 Tromsø

Tid: 28 November 2019. Kl: 11:00 - 15:30

 

Vi starter dagen med lunsj fra 11.00 til 12.00

 

Tema for møtet vil være:

Hvordan er situasjonen i din organisasjon i forhold til veteranarbeidet?

Hvordan jobbe videre med dette temaet i ulike sammenhenger?

 

Kom gjerne med innspill til tema på  fagnettverksmøtet? Disse kan meldes til meg.

 

Påmelding sendes til brita.benjaminsen@unn.no

Gi beskjed om eventuelle matallergier.

 

Av hensyn til servering og størrelsen på møtelokale må vi ha din påmelding innen 19. november.