Enhet næring i Bardu Kommune gjorde på oppfordring fra lag, foreninger, næringsforening og kommunale etater en investering i verktøyet Tilskuddsportalen i mars 2015. Link til Tilskuddsportalen finnes fra forsiden til Bardu Kommune sin nettside. Du kan også klikke på denne linken for å komme direkte til verktøyet (http://www.tilskuddsportalen.no/#/1024).

Vi inviterer nå alle som bruker Tilskuddsportalen til en evaluering i/av bruken av verktøyet. For å gjøre denne evalueringen trenger vi å snakke med brukerne innenfor lag, foreninger, næringsliv og kommune.

Evalueringen finner sted Onsdag 26.4.2017 kl 18:00 – 20:00 i lille møtesal på kommunehuset. Det vil være representanter fra tilskudds portalen tilstede som kan svare på spørsmål relatert til systemet, funksjonalitet, bruk osv.

Vi ser ut fra listene i Tilskuddsportalen at det er mange registrerte brukere.  At det er mange brukere er ikke ensbetydende med at systemet/produktet brukes aktivt innenfor lag, foreninger og næringsliv for å finne ulike typer tilskuddsordninger.

Siden tilskudds portalen belaster Bardu Kommune med nærmere 33.600 per år i kostnader, så er det viktig å få evaluert nytten av verktøyet. Dersom verktøyet ikke har noen nytte for brukerne er det heller ingen vits å bruke midler på tiltaket. Vi har så langt i det første driftsåret ikke fått noen tilbakemeldinger fra brukerne på hverken nytte, problemer eller utfordringer.

 Bardu Kommune ønsker derfor primært sett dialog med dere som bruker produktet. Det er tre  ting vi ønsker svar på

  1. Om dere bruker Tilskudds portalen aktivt?

  2. Om dere har hatt konkret nytteverdi av Tilskudds portalen?

  3. Om det er vilje til å være med på et felles spleiselag som sikrer videreføring av verktøyet Tilskudds portalen. F.eks en fordeling av kostnadene med en andel hver i fortsettelsen.

De som ikke stiller på evalueringsmøtet 26.4.2017 kan også gi tilbakemeldinger eller innspill, synspunkter m.m.
Dersom dere ikke kan stille på møtet, så ber vi om at dere sender skriftlig innspill på spørsmålene ovenfor til postmottak på e-post. Innspill kan sendes innen 26.4.2017 til postmottak@bardu.kommune.no (husk å merke ditt innspill med «evaluering tilskuddsportalen» merket saksnr 16/347).

Velkommen til evalueringsmøte.