Bardu kommune inviterer med dette alle leverandører innenfor busstjenester til dialogmøte tirsdag 11. desember kl. 10.00 i Kommunestyresalen.

Agenda for møtet vil være informasjon om dynamisk innkjøpsordning. Leverandørene er velkommen til å komme med innspill under og etter møtet.