"Reporter Ingrid har reist langt nord, hun er nå på Setermoen i Bardu kommune."

 

Du kan også høre på sendingen her:

Sending onsdag 20.11.2019 

Nitimen på Setermoen.pngIngrid Simensen og Lennart Strømseng 2.png