I dag har Bardu kommune arrangert et kurs i «krav til masser i vei og prøvetaking av masser» for at entreprenører, kommuner og masseuttak skal bruke godkjente kvalitetssikrede masser til veibygging og vedlikehold av veier. Kursholder Bengt Åke Øverås fra Universitetet i Tromsø avdeling Narvik, tok opp forskjellige tema innenfor veibygging og hvilke krav som stilles til dette. Herunder lover, forskrifter, Norsk standard og Statens vegvesens håndbøker. Det var gode debatter mellom kursdeltakerne og mange lokale forhold ble belyst.

 

Bardu kommune håper kurset gir en felles forståelse mellom kommunen som veieier og utførende entreprenører, om hvordan nybygging, renovering samt drift og vedlikehold av kommunale veier skal foregå.

 

Det var godt oppmøte og vi takker Bengt Åke Øverås for et innholdsrikt kurs med god tematikk.