Hovedutvalget for omsorg og oppvekst har på sitt møte torsdag 19. oktober 2006 tildelt årets kulturpris i Bardu til INGER HEIMDAL.

Inger

Kulturprisutdelinga vil foregå under Høstkonserten i Setertun søndag 29. oktober 2006. Ordfører Oddvar Bjørnsen vil overrekke kulturprisen.

 

I følge vedtekter for Kulturprisen heter det at prisen skal tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kommunens kulturliv, innenfor det utvidete kulturbegrepet.

Kulturprisen består av en gavesjekk på kr 10.000,- og et diplom av Alvin Jensvold.

 

 

Kort begrunnelse:

 

Inger Heimdal representerer sjanger innenfor allmennkulturen og kulturvernet i kommunen. Inger Heimdal har mangeårig innsats og deltakelse i bygdas musikkliv- og kulturliv. Hun legger ned masse frivillig arbeid for å dokumentere og formidle lokalhistoria vår.  Hun er en verdig kandidat til årets kulturpris.

 

 

Les mer:…

 

Mangeårig leder i Bardu Historielag. Legger ned en masse frivillig arbeid for å dokumentere og formidle lokalhistorie. Går i bresjen for å arrangere Kulturminnedagen i Bardu, har gjort dette i flere år. Arrangerer temadager og foredrag av interesse for et bredt publikum, det kommer interesserte også fra nabokommunene. Arrangerer ekskursjoner til steder av historisk interesse både i egen kommune og utenfor. Har kontakt med folk på universitetsnivå og ved museer for å kunne gi mest mulig korrekt informasjon i Historielagets arbeid. Har utfort mye arbeid med å skrive av de eldste protokoller til Bardu kommune, slik at de er lesbar for dagens mennesker.

 

Inger har spilt i Bardu Musikkforening i over 30 år.  

Har spilt dansemusikk, vært i orkester i fbm musikaler, revyer (UL Freidig, UL VIking), kor, allsang.

 

UL Freidig (medlem og har vært med på å sette opp barneteater og revyer)

Røde Kors (medlem og har vært med og har arbeidet for asylsøkere og flyktninger en kort tid.)

Wiigen Gaard aktivt med i prosjektet med å restauringa og gjenoppbygginga av gården.

Kulturminnestafetten 1997 og ansvarlig for utgivelsen av Ungdomslagenes Historie i des 2001 og medansvarlig for iscenesetting av spelstykket: ”Ny Tid”.

Leder i komiteen for feiringa av Bardu kommune sin 150 års dag som egen kommune 2004.

 

Hun er med i Bardu Turlag. Har gått Reistadløpet 28 ganger. 

Vi gratulerer!

 

 

De andre foreslåtte kandidater er:

 

Kolbjørn Østvik, Turid Eriksen, Bardu Korforening, Bardu Idrettslag, Kjell Hovde, Corinna Stamm, Gro Bjerregaard, Gråbein 4H, Agnes og Gerhard Brandsegg, Sylvi Marie Dahlberg.