17. komite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norske flagg

 

Skal det bli 17. mai tog og tradisjonell feiring av nasjonaldagen i Bardu i år?

 

 

 

Tidligere års arrangementslag har hatt overskudd på ca. kr 40.000,- og mer.

Bardu kommune tilbyr kr 45.000,- til det lag som kan tenke seg å arrangere 17. mai i Bardu.  Beløpet skal dekke alle faste utgifter (leker, lyd, blomster, musikk, gratis is til barna, program m.m.).  I tillegg stiller avd.kultur med sekretærhjelp.

Ta kontakt med Bardu kommune på tlf. 77185200 hvis du/dere har lyst til å tjene penger til laget.   

I 2004 og 2005 var Bardu Korforening arrangør av 17. mai. Her ankommer toget Barduhallen, med flaggborgen og komiteen i front,  der det tradisjonelt vis blir servering, leker for barna og underholdning.

 17.mai 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.mai taler 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. mai 2005: Hovedtaler for dagen var Randi Hasvold.

 

 17. mai paviljongen, toget, barduhallen  005