Gitt at en del enkle forholdsregler følges tenker jeg at dette skal gå veldig bra. De generelle rådene som gjelder for hele befolkningen er:

  • Vær nøye med hånd- og hostehygiene (på de fleste offentlige steder står det hånddispensere for rengjøring hender – bruk disse)
  • Hold avstand til andre enn de nærmeste (unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming og hold minst en avstand til de en møter)
  • Dersom en får luftveisinfeksjon, hold deg unna andre til du blir frisk.

For dere i reindriftsnæringen gjelder ikke ordinær karanteneplikt etter ankomst Norge. Dette betyr at dere kan utføre jobben deres som vanlig, men det er fortsatt slik at det er visse forholdsregler som gjelder de første ti dagene etter man kommer til Norge:

  • En bør unngå situasjoner der det er vanskelig å holde avstand til lokalbefolkningen.
  • En kan ikke ta offentlig transport
  • Som hovedregel bær en ikke oppsøke offentlige steder som kafe eller butikk, men dersom det er nødvendig er det veldig viktig med avstand og hygiene.

Selv om dere ikke er hjemmeboende i regionen er det veldig viktig at dere tar kontakt med legetjenesten i den kommunen dere oppholder dere dersom noen av dere skulle få luftveisinfeksjon, da det er veldig viktig at dere da testes for smitte.

Undertegnede vil ønske dere lykke til med årets sesong i indre Troms, og dere er hjertelig velkommen til å ta kontakt dersom det er noe dere lurer på.

 

Med vennlig hilsen

 

Vidar Bjørnås

Kommuneoverlege for Bardu og Målselv Kommune

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege for Balsfjord og Storfjord kommune