Bardu ungdomsskole og Setermoen skole ligger i kommunesenteret Setermoen.  Øvre Bardu skole ligger ca. 5 km sør for Setermoen og Nedre Bardu skole ligger ca. 20 km nord for Setermoen.

Innskriving av elever - skolestart høst 2018
Alle elever som er født i 2012 er skolepliktig fra høsten 2018.  Innskrivingsfrist er 1. mars. Skjema for innmelding finner du her. Spørsmål om innskriving rettes til tlf 976 33 157 (sekretær skole) eller epost malin.nordmo@bardu.kommune.no.

Utsatt skolestart
Barn kan søke om utsatt skolestart når spesielle forhold tilsier det.  Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes: Bardu kommune, Enhet skole og barnehage, postboks 401, 9365 Bardu. Søknadsfrist: 1. mars

Fremskutt skolestart
Barn som er født før 01.04., kan søke om fremskutt skolestart.  Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes: Bardu kommune, Enhet skole og barnehage, postboks 401, 9365 Bardu. Søknadsfrist: 1. mars.

SFO
Når eleven er innmeldt i skolen, kan det søkes om plass i SFO.

Melde flytting
Når en elev skal flytte fra en kommune til en annen, skal en melde fra om flytting på den skolen en flytter fra.  Denne skolen vil ordne med de nødvendige meldinger til ny skole.

Skoleruta
Klikk for å se skolerutene for skoleår 2017/2018 og 2018/2019

Videregående skole
Troms fylkeskommune har ansvar for det videregående skoletilbudet. Klikk her for å komme til fylkeskommunens hjemmesider.

Nyttige linker:
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Skoleporten
Opplæringsloven