Tirsdag 4. september vil det være begrenset tilgjengelighet i Bardu kommune på enhet stab og fellestjenester som en følge av ekstern kursvirksomhet. Avdelingene lønn og personal, økonomi/regnskap, IT samt. kommunens ledelse vil ha begrenset tilgjengelighet hele dagen.