Like sikkert som at det går mot sommer, så vet vi jo allerede at årets versjon av Arctic Race of Norway kommer til Sør-Troms med 2 etapper den 10 og 11 august 2017. De to øvrige etappene går i Lyngen, Balsfjord og Tromsø.Vedlagt følger informasjon fra møtet som ble arrangert av ARN for start og mål kommuner inkludert noen samarbeidspartnere og kommuner som årets ritt skal sykle gjennom. Møtet ble gjennomført på Bardufosstun 20.2017.

Møtet er en del av en prosess som ARN organisasjonen utfører som en del av planleggingsarbeidet frem mot Arctic Race of Norway. Årets ritt arrangeres 11 – 13 august 2017. Tema på møtet var årets planer og årets versjon av ARN ble presentert. Start og målkommunene la frem status i sin planlegging frem mot arrangementsdagene. Erfaringer fra 2016 versjonen ble også presentert av Fauske og Alstadhaug kommuner. Innovasjon Norge, Telenor var tilstede for å informere om sine roller i ARN.

Oppsummert for Bardu.
Bardu er ikke noen mål/startkommune i år. MEN vi må forsøke å ta del i «folkefesten».  Her ønsker vi innspill fra innbyggere, lag og foreninger, næringsliv dersom noen planlegger aktiviteter fra Kistefossen til Lundlia den 11.8.2017.

Rittets andre etappe går gjennom deler av kommunen 11.8.2017 (Start Sjøvegan – Brandvoll – Fossbakken – Lavangen – Sjøvegan -  Bjørkebakken – Sørreisa – Andsvatnet – Mål Bardufoss Flyplass). RV 851 Sjøvegan-Brandvoll samt E6 Brandvoll – Fossbakken vil bli stengt i perioder denne dagen.

ARN oppfordrer til at det gjøres spektakulære ting (animasjoner, stunt etc langs løypa. Se vedlagte presentasjon fra Bardufoss side 58 – 97 for kreative innspill og inspirasjon

Start og mål kommunene i årets ARN følger nå gjennom vinter, vår og sommer en prosess for å planlegge arrangementet i samarbeid med ARN organisasjonen. Bardu er ikke start eller mål kommune og vi er dermed ikke en del av denne organisasjonen.

Polar Park har allerede signalisert at de planlegger å markere seg denne dagen.  Vi ønsker gjerne flere innspill fra lag og foreninger, næringsliv, innbyggere i kommunen som har planer for å gjennomføre aktiviteter o.l. 11.8.2017. Får vi beskjed om ting som planlegges så kan vi bistå med å koordinere, formidle informasjon til rette vedkommende i ARN staben. 

Rittets offisielle hjemmeside finner dere her http://www.letour.com/arn

Presentasjoner fra møtet på Bardufosstun 20.2.2017 (nedlastbar, klikk på linken).
2017 ARN - Seminar Bardufoss.pdf170210.

Deltakerliste seminar Bardufosstun.xlsx

Rapport Alstahaug.pdf

SLUTTRAPPORT ARN HEMNES.PDF

 

 

 

Kontaktpersoner:
Toralf Heimdal, Tel 950 81111, e-post toralf.heimdal@bardu.kommune.no
Lennarth Kvernmo, Tel 900 36666, e-post lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no