Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Informasjon fra Bardu idrettsråd om lokale aktivitetsmidler (LAM)

Kulturdepartementet har tildelt idretten i Bardu drøye 221 000 kr for 2015.  Pengene skal fremme aktivitet for barn og unge i alderen 6-19 år.

Kriteriene i Bardu, vedtatt ved årsmøte i BIR i 2012 er som følger:

- Alle lag og foreninger (tilknyttet BIR) med medlemmer (iht idrettsregistreringen) i alderen 6-19 år får 1000kr hver.

- Resterende beløp fordeles slik; 

  • 70% fordeles iht antall medlemmer.
  • 25% fordeles etter søknad og skal treffe målgruppen. Det skal være tiltak/aktivitet og IKKE innkjøp av utstyr. Intensjonen bak dette punktet er rekruttering - å få ut de i målgruppen som normalt ikke deltar på de tilbud vi allerede gjennomfører. BIR oppfordrer dere til å tenke kreativt!
  • 5% går til tiltak for de i målgruppen som har funksjonshemming. BIR ser det som viktig å også legge tilrette for denne gruppen. Samarbeid mellom lag kan være en innfallsvinkel.

Kort sagt; midlene treffer bare de som har registrerte medlemmer i gitt alder.

Søknad sendes til leder fori Bardu idrettsråd på epost: egil.haukland@gmail.com  innen 25.august 2015 kl 1200.

Søknaden skal kun inneholde forhold beskrevet i kulepunkt 2 og 3. Idrettsrådet har tilgang til medlemsregisteret fra databasen til NIF.

Kriterie beskrevet i kulepunkt 1 fordeles utelukkende pr matematisk beregning.

Forøvrig ligger det utfyllende informasjon om LAM på Troms Idrettskrets hjemmeside.

Publisert | Oppdatert 06. juli 2015