Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte.

Rådgivere fra Fosterhjemstjenesten i Tromsø orienterer om fosterhjemsarbeid og svarer på dine spørsmål om hva det innebærer å ta på seg en fosterhjemsoppgave. 

Tid: 1. september 2020 kl. 18.00
Sted: Bardu hotell

Mer informasjon finnes på BUFETAT sine hjemmesider