Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Info om innsamling av elghoder for CWD-testing i Bardu 25. september til og med 2. oktober 2016

I og med at Bardu er en overvåkningskommune for elg, er det i perioden 25. september til og med 2. oktober 2016 pålagt å samle inn prøver for CWD-testing (chronic wasting disease) av felt elg. Pålegget kommer fra Miljødirektoratet.

Hva skal samles inn for CWD-prøve?
- Hoder (uten kjever), av all elg felt, unntatt kalv, i perioden 25. september til og med 2. oktober 2016.

Hvem er ansvarlig for at CWD-prøver blir tatt?
- Felt elg under jakta: Jaktleder
Prøvetakere Ingeborg Nygaard (95 08 90 91)/ Marit Strøm Nordmo (90 13 02 45)
Jaktleder sender en sms til tlf 95 08 90 91 når det felles dyr som skal tas prøve av, så vi ikke kjører bomtur til de ulike oppsamlingsplassene.

Hvor skal hoder leveres for CWD-prøvetaking?
Altevatn: Har egne prøvetakere (3 stk).
Øvre Bardu driftsplanområde: På jordet på Bjørkan hos Omsted, hos Tore Helberg eller hos Per Magnus Strømsmo (jaktfelt Sørdalsallmenningen har egen prøvetaker).
Salangsdalen, Fossbakken og Øvre Salangen BPO: Hos Olav Johan Nygård eller i grusgruva hos Terje Øvergård
Ala BPO: Utenfor vektbua ved Steiland
Sundlia og omegn BPO: Ved elghuset innenfor parkeringsplass på Bjørnsmo eller i fjøs hos Larsen i Høglia (har egen prøvetaker).

Hvordan tas prøvene?
Hodet av elgen må bringes til en av innsamlingsstedene med ferdig utfylt kjevelapp (den store delen) festet på. Det er viktig at hodet skjæres av helt inne ved skallen, ingen nakkevirvler skal sitte på. En liten prøve av nederste del av hjernen blir tatt ut og sendt til veterinærinstituttet for testing. Det blir tatt prøver ettermiddag/ kveld og evnt. morgenen etter. Prøvene skal normalt sendes innen kl 15.00 dagen etter dyret er felt.

Svar på prøven vil foreligge i løpet av 3-4 virkedager. Svaret blir fortløpende lagt ut på Hjorteviltregisteret på http://hjorteviltregisteret.no/Helse og er registrert med samme nr. som står på kjevelappen. Inntil svar på prøven foreligger, har hele slaktet «karantene». Hvis prøven er positiv, må hele slakte inkl. skinn etc. destrueres. Derfor må slaktet ikke skjæres ned før prøveresultatet foreligger.

Ved negativ prøve så må jaktlaget umiddelbart hente elghodene fra oppsamlingsplass og legge dem sammen med resten av slakteavfallet. Det vil og være mulig å levere hodene på deponiet på Steiland (vil stå en container der). Dersom positiv prøve vil jeger bli kontaktet av Mattilsynet.

Hvordan brukes kjevelappen?
Del 1: Alle opplysninger må fylles ut og festes på hodet (husk at kjevelappen er 2- sidig)
Del 2: Festes til kjeven som leveres ved kjeveinnsamlingen innen 14 dager etter endt jakt.
Del 3: Festes på slaktet.
Oversikt over valdnummer og jaktfeltnummer finner dere på ”sett-elg” skjemaet. Prøvens resultat finner du ved å søke opp innsendingsnr. til kjevelappen på
http://hjorteviltregisteret.no/HelseInnsyn/SokInnsendtDyr

Her finnes mer informasjon om CWD:
www.nina.no/cwd
www.miljodirektoratet.no/cwd
www.mattilsynet.no/cwd
www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease

Kontaktpersoner i Bardu
Harald Os, Mattilsynet, tlf. 47 60 55 05, Ingeborg Nygaard, Bardu kommune tlf. 95 08 90 91

Publisert | Oppdatert 21. september 2016