Følgende tema vil bli tatt opp under foredraget og det vil bli satt av tid til spørsmål underveis.

• Betraktninger rundt begrepet bæreevne.
• Bestandsplanlegging og tolking av sett elg data.
• Metode for kartlegging av vinterbeitetrykk.
• Merkeprosjekt (GPS-sendere)
• Enkel servering.

Foredraget blir avholdt på Ala grendehus tirsdag 12. mars kl 19.00.