Den viktigste endringen er at du selv skal fylle ut reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser ANS, fra 3. november i Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik.

Nederst på siden kan du finne din kommune og se når endringen gjelder for deg. Fra denne datoen skal du ikke lenger oppsøke NAV for å få dekket reiseutgifter. Reiseregningen din vil da bli behandlet ved helseforetakenes pasientreisekontor. I Universitetssykehuset Nord-Norge ligger pasientreisekontoret i Tromsø.
Endring for pasientene
For pasientene blir den største endringen at de ikke lenger skal oppsøke NAV for å få tilbakebetalt reiseutgifter. Pasienter får et reiseregningsskjema når de er til behandling. Når de kommer hjem skal de fylle ut skjemaet. Reiseregningen sendes så i en ferdigadressert konvolutt, og pasientene får utbetalt det beløpet de har krav på. 

Trenger du hjelp kan du ringe Pasientreiser 05515, som er ett felles nasjonalt telefonnummer. Her får du svar på alle spørsmål om pasientreiser. Pasientene skal også ringe 05515 for å bestille pasientreiser med rekvisisjon, og for å få rekvisisjon til annen transport når det ikke finnes rutegående tilbud.

Praktiske endringer – uendrede rettigheter
Selv om det er noen praktiske endringer, så forblir pasientenes rettigheter uendret. Hovedregelen er at en får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra behandling.

Reiseregning – slik gjør du det
1. Få reiseregning og ferdigadressert konvolutt hos behandler. Reiseregningsskjema kan også lastes ned på www.pasientreiser.no
2. Fyll ut reiseregningen, legg ved alle originalkvitteringer og oppmøtebekreftelse.
3. Sett frimerke på den ferdigadresserte konvolutten eller bruk en konvolutt du har selv, og send inn til Helseforetakenes senter for pasientreiser.

Oppdatert informasjon for hele landet og reiseregningsskjema finnes på www.pasientreiser.no.

Les også her for når endringen skjer i din kommune: http://www.pasientreiser.no/nyheter/nyhetartikkel/article/naar-skjer-endringene-i-din-kommune-64//nbp/2.html.