Av fondets avkastning er avsatt 300000 kroner til utdeling i 2009. Informasjon og søknadsskjema, som skal benyttes, finnes på bankens hjemmeside: www.snn.no

Søknadsfrist: 1. mars 2009.