Med det samme veilederen for smittevern i skolen kom, fikk alle ansatte ved Setermoen skole/SFO, beskjed om å sette seg godt inn i denne. Torsdag og fredag i forrige uke var lærerne på skolen for å forberede oppstart for sine elever. Vi synes at vi har klart å etablere gode tiltak og rutiner, spesielt knyttet til forebygging av smitte. For skolens ledelse har veilederen vært veldig god å ha i dette arbeidet.

Enhetsleder Dagfinn Antonsen var innom skolen i dag for å se hvordan det har gått og han var samtidig innom med en liten overraskelse til lærerne som har stått på den siste tiden. Informasjon og sekretariats avdelingen var ute og snakket med noen av barna i 4. klasse i skolegården og vi spurte barna om hvordan det var å starte på skolen igjen. -Det var veldig gøy og morsomt. Det var bra å møte venner og kompiser igjen, men rart å ikke kunne klemme. Vi har en klassebamse som ikke får være med noen hjem nå og den må ha på seg munnbind, forteller Maja Steien Hognestad.

Intervjubarn
Maja Steien Hognestad, Maj Elise Randers og Kolbjørn Aasvang Bjørnsen er alle glade for å være tilbake på skolen igjen.

De hadde alle ‘grugledet’ seg til oppstart, men sier det er godt å være tilbake igjen. -Lærerne er flinkere til å forklare enn mamma og pappa, sier Maj Elise Randers med et smil om munnen. De er alle glade for å se lærerne sine igjen. Kolbjørn har savnet kompisene sine når det har vært hjemmeskole, og synes at det var gøy å spille slåball med dem når han kom tilbake.

De kan også fortelle at det er mange nye regler, bl.a. å vaske fingrene hver gang de kommer inn i klasserommet, at de må holde litt avstand og at de må vaske pulter og stoler hver ettermiddag. -På morgenen må vi stå i jente og gutterekker ute før vi kan gå inn, forklarer Maj Elise mens hun peker på streken klasse 4A må stå bak. -Jeg håper veldig at korona går over snart, for da skal jeg skvise vennene mine med klemmer, avslutter Maja før det ringer inn.

Nye tiltak og rutiner

Rektor, Heidi Midttun, tok oss med på en liten omvisning for å vise frem noen av skolens tiltak. Hun viser til at på 1.-4.trinn anbefaler veilederen kohorter på 15 elever. -Selv om våre klasser er litt i overkant av dette, opptrer alle klassene bortsett fra en, som en kohort. Vi har vurdert det slik at det er større fordeler med å ha de opprinnelige klassene, selv om det er 16-18 elever, enn for eksempel å slå sammen de to klassene på trinnet og dele i tre kohorter. De samme kohortene brukes på SFO, med unntak av en kohort der vi må ha barn fra flere klasser.

For å unngå trengsel på vei inn og ut av klasserommene, i garderober og på toaletter, har de innført egne rutiner på disse områdene. Hver kohort på 1.-2.trinn har egen inngang og egne toaletter. Elevene på 3.-4.trinn bruker inngangen og toalettene til mellomtrinnet. 3.-4.trinn har ikke egen garderobe, men knagger utenfor klasserommet, og her er det vanligvis veldig trangt om plassen. For å unngå trengsel har de tatt i bruk knaggene til 5.-7.trinn. 

-For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, planlegger vi å være mye ute, både i undervisningen og på SFO. Vi har fått ryddet bort enorme mengder med snø, og så lenge mellomtrinnet ikke er på skolen har vi god plass. De ulike kohortene har derfor egne områder i skolegården, sier Heidi Midttun.

Den nye hverdagen

Skoledagen starter med at elevene møter opp ute. Ved ankomst skal elevene være på sine uteområder til de får beskjed om å stille opp på rekker for så å bli tatt med inn til sine garderober eller knagger. Deretter blir de tatt med inn i klasserommet i mindre puljer. På klasserommet starter dagen med håndvask. Også her forholder de seg til veilederen for smittevern, noe som betyr at det blir en god del håndvask i løpet av skoledagen. Videre er det fokus på generelle hygieneregler og vaner som forebygger smitte, som for eksempel å hoste/nyse i albuen. Elevene har vanligvis egne plastkopper i klasserommet og på SFO. Disse er nå tatt bort og elevene har med sin egen vannflaske. -Elevene kommer raskt inn i rutinene og de er veldig flinke til å passe på å holde avstand og å vaske hendene. Det tar mye tid å innarbeide de nye rutinene og det kan bli en god del venting. Elevene er både tålmodige, blide og motiverte, så alt i alt går det veldig bra.

For å unngå så mange runder med ut, inn og håndvask, har trinnene gjort om på dagsplanen slik at det er færre og lengre økter ute. Man har også måttet endre metodikken i undervisningen på grunn av at elevene nå sitter en og en i klasserommet. Både elevene og lærerne er vante med at elevene har læringspartnere, mens de nå må jobbe på en annen måte.

Skoleskyss

-Mange av våre elever kommer vanligvis til skolen med skolebuss. Nå er det slik at skoleskyss bør unngås hvis det er mulig. Elever som må ta skolebuss må huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Ifølge bussjåførene er elevene flinke og dette fungerer veldig fint, så langt. På grunn av smittevernet kan bussen bare ta halvparten så mange passasjerer som vanlig og derfor oppfordrer Bardu kommune om at alle elever som bor sentrumsnært og går på Setermoen skole, ikke benytter skolebussen men går til skolen. Det ser ut til at elever og foresatte har tatt til seg denne oppfordringen, forteller Heidi.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Barn med symptomer på sykdom skal ikke møte på skolen eller på SFO. Da skolen startet i går var det kun fire av 137 elever som var meldt syke og derfor ikke møtte til skolestart.

-Vi er godt i gang med fase 3 som består av «å samle flokken», å skape en forutsigbar skolestart, alt hva det innebærer, med STORT HJERTE og STRAM REGI, avslutter Heidi.

 

Se bildene fra omvisningen og skolegården i albumet under.