Friluftslivets Ildsjelpris i Troms 2020 -pressemelding

- Vi er på jakt etter personer og organisasjoner som har gjort en betydelig og verdifull innsats for friluftslivet i sitt lokalmiljø. I tillegg til å verdsette den jobben som har vært gjort ønsker vi at prisen skal være en inspirasjon til videre innsats for friluftslivet og vi mener prisen er mer aktuell enn noen gang etter at vi i 2020 har sett hva nærfriluftslivet har betydd for mange i korona-situasjonen.

Vi er på jakt etter gode kandidater og håper derfor mange vil være med og foreslå hvem som bør få prisen i 2020. Friluftslivets ildsjelpris vil bli søkt utdelt hvert år fram til neste Friluftslivets år, som blir i 2025. I tillegg til FNF Troms består juryen av personer fra de fire friluftsrådene.

 

Forslag til kandidater med kort begrunnelse sendes til troms@fnf-nett.no innen 1. november.

Statuttene for Friluftslivets ildsjelpris følger vedlagt.

Her kan du lese hele pressemeldingen.