Feiringen av nasjonaldagen gikk etter programmet.

 

Etter spill og musikk i gatene, taler og nedlegging av kranser ved minnestøttene, åpnet leder for 17. mai-komitéen, Inger Linaker, høytidsmarkeringen fra talerstolen på Paviljongen midt i bygdebyen. Sola var bestilt til kl 1200, sa hun, og det slo til ganske nøyaktig, men det var til dels kraftig østavindskuling og flere måtte holde fast på hodeplagg og løshår når det blåste som verst.

 

Tidligere sokneprest, nåværende direktør for Viken psykiatriske senter, Jon Henrik Wien, holdt talen for dagen. Han tok blant annet for seg innvandringen til Bardudalen for over 200 år siden, og trakk en parallell til dagens innvandring til Bardu fra deler av verden hvor levevilkårene er vanskelige. Han la vekt på at innvandrerne for 200 år hadde samme motiv for å bryte opp fra hjemstedet som dagens innvandrere. Det var den gang som nå et brennende ønske om et bedre liv som var drivkraften.

 

Han avsluttet talen med noen betraktninger omkring egne barndomsminner, og helt til slutt tre ganger tre hurra!

 

Deretter var det oppstilling til 17. mai-tog med avgang kl 1315 presis med kort stans innlagt ved Barduheimen. Videre til Barduhallen for leker og underholdning for alle.

 

 

Folkemengden foran Paviljongen under høytidsarrangementet.

 

Si du har sett det på Bardu kommunes nettside