Søknadsfrist til hovedopptaket er 1.mars

Alle barn som er bosatt i Bardu kommune, overholder fristen 1.3 og som fyller 1 år innen 30.11 har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden de fyller 1 år.

De som allerede har barnehageplass og ikke ønsker noen endring i plassen, trenger ikke å søke på nytt.

Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via Foresattportalen. 

 

Ved spørsmål ta kontakt med Barnehagefaglig rådgiver:

Berit R. Carho, Berit.Carho@bardu.kommune.no eller tlf. 980 13 115

 

Mer om barnehage finner du på våre Barnehagesider