På vår arbeidsdag er vi i lag med eldre som ikke klarer daglige gjøremål, vi er i lag med sårbare personer og vi er i lag med alvorlig syke, disse skal ikke utsettes for smitte. Det er vår jobb å beskytte de vi kan mot smitte. Der er også vår jobb å skjerme vårt helsepersonell slik at de som trenger det, får nødvendig helsehjelp.   

Vi må forberede oss på at vi skal kunne gi helsehjelp til koronasmittede som bor hjemme, og  vi er nødt til å være forberedt på at  våre ansatte må i karantene fordi de selv blir syke.

Dette betyr at vi i hjemmesykepleien må prioritere våre oppdrag. Vi blir nødt til å utsette oppdrag som kan vente. Vi vil vurdere kontinuerlig om vi kan endre organiseringen av tjenesten og tilbudet hos våre brukere. Hyppigheten av besøk vil bli vurdert, enkelte besøk kan bli erstattet med ringetilsyn av hjemmesykepleien.  Det kan også bli endringer i hvilke tidspunkt hjemmesykepleien kommer på besøk. Ved redusert bemanning vil det kun bli foretatt nødvendig helsehjelp som enkle stell, mat og medisiner.

Det viktigste arbeidet vi kan gjøre for å begrense smitte er såpe og vann. Vi håper pårørende kan kjøpe inn såpe og tørkepapir til alle sine som har hjemmesykepleie, slik at vi har mulighet til å vaske hendene der vi er. Hos flere er det allerede inngått avtaler med pårørende om overtakelse av oppgaver, da har pårørende tatt over oppgaver som er mulig for de å gjøre som f.eks medisiner, mat, tilsyn, stell o.l

Om du som pårørende har noe du kan bidra med for dine, så ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan finne en løsning sammen.

Vi oppfordrer alle pårørende samtidig til å holde den avstanden som er nødvendig, vær flink med god håndhygiene, ikke klemme og dersom du har symptomer- vær hjemme!

Det er mange innenfor kommunen som er omdisponert i disse tider, det betyr at mange vil kunne treffe på personer de ikke har møtt før. Det er allerede kommet i gang slik at flere av våre brukere har fått hjemkjørt bl.a middag og medisiner av annet personell. Alle brukere, eller pårørende der det har vært nødvendig er kontaktet og blitt forespurt før dette ble satt i gang.

Vi beklager alle ulempene disse tiltakene vil medføre, men dette er iverksatt pga den alvorlige situasjonen vi nå er i. Når vi ser at forholdene rundt korona er roet og det er gitt klarsignal om at vi kan leve som normalt igjen, vil hjemmesykepleien ta tilbake sin normale drift igjen.

 

Ta kontakt med oss om du lurer på noe,

Tlf: 90050376