Vedlagte helse- og omsorgsplan legges med dette ut ti høring. Høringsfrist er 14. mai.