Da er det viktig å huske at ved påkjørsel av hjortevilt skal det alltid meldes fra til politiet på tlf 02800 selv om du tror dyret er uskadd. Politiet kontakter brannvakta som kaller ut offentlig ettersøksjeger. Våre ettersøksjegere er geografisk fordelt i kommunen slik at tida fra påkjørsel til ettersøksjeger er på plass og eventuelt skada dyr blir avlivet, skal være så kort som mulig.

Du kan lese mer om viltpåkjørsler på: https://www.hjortevilt.no/hjortevilt-og-trafikk/

 

PS! Avdeling landbruk har på lager egne merkebånd som du kan ha liggende i bilen for å merke påkjørselsstedet dersom uhellet skulle være ute. Vi holder til i 2.etasje på Veksthuset.