Falsk alarm

 4
Unødig alarm66
Gressbrann 2
Bilbrann 3
Pipebrann 3
Brannhindrende tiltak 5
Vannskader 5
Akutt forurensning 3
Ambulanseoppdrag 8
Annen assistanse54
Trafikkulykker 4
Brann i bygning 2
Annen brann 3
Skogbrann 1
 

Brannsjefens kommentarer:
I løpet av første halvår 2006 har vi vært på 163 oppdrag/utrykninger. Sett i forhold til den lange vinteren kan en merke seg at det er overraskende lite pipebranner. Dette skyldes antagelig at folks fyringsmønster er bra, kombinert med tilfredsstillende utførte feieoppgaver. Vi ser også at antallet annen assistanse er høyt. Det tilsier at Bardu brann og redning foruten rene utrykninger, også bidrar med service til bedrifter og kommunens befolkning forøvrig. Unødige alarmer er for det meste utrykninger til bygg og anlegg hvor alarmer er utløst av annen årsak enn brann.