Kurset avsluttes mandag 7. april med utdeling av kursbevis, og har vært organisert som en studiesirkel med kursbok, "Hagens problemløser" av Pippa Greenwood.

Paul Reiersen har ledet studiesirkelen, og det har vært 6 deltagere i tillegg til studieleder.. Studiearbeidet har foregått over 6 samlinger, hver på 3 skoletimer, tilsammen 18 timer, og det har vært kaffe, mye smil, og til dels høy latter.På den siste samlingen ble det delt ut kursbevis til alle, og som en ekstra spiss på avslutningen hadde Randi Aasvang tatt med kremkake.

Hagelaget planlegger et temamøte i mai om birøkt, og vil gjøre tid og sted kjent gjennom "Barduposten". Andre aktiviteter er også under forberedelse og vil også bli gjort kjent gjennom "Barduposten". Bli med i Hagelaget du også!

       

                            Noen av deltagerne i studiesirkelen, to med kremkake.

                                

                                 Si du har sett det på Bardu kommunes nettside