Under en tilstelning på Bardu hotell torsdag 12. desember ble det utdelt gullklokker til 25-årsjubilantene. Det var tilsammen 40 glade og fornøyde ansatte som var samlet sammen med sine ledere til en god lunsj og overrekkelse av gullklokke og rose.

Ordfører Toralf Heimdal åpnet det hele med å ønske velkommen og takke de ansatte for å ha stått i jobben i Bardu kommune i så mange år. Det at så mange holder seg i samme jobb ser han på som "en fjær i hatten" og en liten honnør til Bardu kommune. 

Enhetsledere og avdelingsledere holdt også taler og sa mange og fine ord til prismottakerne før de delte ut klokke og rådmannen gav hver og en en rose. 

 

Dette er de som mottok gullklokke 12.12.19:

Mariann Kristiansen Hilde Sneve Strand
Bengt Eggen Turid Hagensen Paulsen
Marit Midttun Guri Øgård
Line Heimdal Ann Jorunn Sjøgren
Tonje Holkestad Kjersti Indseth
Kirsti Sørensen Mari Ann Svendsen
Halvard Martinsen Gunn Movinkel 
Jenny Kristiansen Johnny Jensen
Janne Langnes Svendsvoll Tove Haugseth
Magdalena Torres Rita Bjørn
Marte Kollen Evenmo Oddbjørg Mikalsen
Sissel Aarhaug  Lisbeth Bakkevoll Bakken
Kristin Andersen Anne Grundnes Steien
Gerd S. Kristiansen Eva Bjørkli
Torunn Ludvigsen Hege Skogly
Øyvind Kjærstad Jutta Maurer
Randi Walle Eilen Markussen
Hege Sebergsen Skjold Torunn Midttun
Tone Bjørnsen Merete Sivertsen
Brita Walle Nikolaisen  

De som ikke var tilstede, vil få utdelt gullklokke ved en egen tilstelning. 

 

Vi gratulerer alle og takker for samarbeidet så langt.