tv aksjon

Noen ganger gjelder det kriser som slås stort opp i mediene og som omverden engasjerer seg i, men oftest gjelder det kriser utenfor medienes søkelys. For nøden blir ikke borte selv om kameraene slås av og ofrene blir overlatt til seg selv, understreker FAL/BAL

Et trist eksempel på dette er konflikten i Tjestsjenia, der traumatiserte sivile er fanget mellom russiske styrker og bevæpnede tsjetsjenske grupper. Det er de sivile som lider aller mest i den vedvarende konflikten. De finner ikke trygghet noe sted. Hverdagen består av frykt, vold og stadig økende isolasjon. Leger Uten Grenser har jobber med å bistå sivilbefolkningen der siden 1999.

Innsamlingsdagen er søndag 22. oktober, men opptrappingen til aksjonen er i full gang forsikrer FAL/BAL. Den dagen har hele befolkningen, med Kronprinsen i spissen, mulighet til å bidra til å få de glemte krisene frem i lyset. 

Med over 400 medisinske prosjekter i mer enn 70 land er Leger Uten Grenser en av verdens største medisinske humanitære organisasjoner. I fjor sendte organisasjonen ut personer på over 2800 feltoppdrag. Internasjonalt og nasjonalt ansatte jobber tett sammen mot et felles mål; å yte medisinsk hjelp til de mest sårbare. Under tøffe forhold og med lav lønn bidrar de med sin tid og kompetanse. - Det blir ikke penger av å jobbe i felt, men det ligger nok en stor belønning i å kunne se at ditt bidrag virkelig utgjør en så viktig forskjell, sier FAL/BAL.

På selve aksjonsdagen 22. oktober trengs det nærmere 100.000 frivillige bøssebærere over hele landet. - I Bardu trenger man også bøssebærere, så her er det bare å melde seg til innsats. Kontakt Bardu kommune på telefon 77185200 om du kan tenke deg å bidra på aksjonsdagen.

- Ikke alle kan gjøre jobben i felt, men alle kan bidra til at den gjøres. Leger uten Grenser har apparatet som skal til, men uten engasjementet i det brede lag av befolkningen kommer vi ikke til å lykkes. Jeg oppfordrer derfor alle til å engasjere seg frem mot og på innsamlingsdagen den 22. oktober, sier fylkesaksjonsleder Lena Nymark.

For mer info se også: http://www.tv-aksjonen.no.