DSC_0666

Diskuterer saker de er opptatt av

Det er syv ungdommer som sitter i Ungdomsrådet, de har også syv varamedlemmer som stiller opp dersom noen er forhindret til å møte. De har 6 møter på dagtid i Kommunestyresalen i løpet av året og her diskuterer de saker de er opptatt av.

-Det er veldig artig å være med i Ungdomsrådet, her diskuterer vi interessante saker og blir engasjert og ivrig, uttrykker Maria Elise Moeng Sagen. Ungdommene har gode diskusjoner under møtene og mener det er fint å få større forståelse for hva det jobbes med i kommunen. De synes det er gøy å representere ungdommen i Bardu, og ønsker gjerne å bli kontaktet om ungdommen i bygda har saker de ønsker å ta opp. 

Anneli leder

-Her diskuterer vi alt fra møteplasser og arrangementer til valg og avgjørelser og får medvirke i ulike prosesser. Vi deler hvert år ut ungdommens motivasjonspris. Vi blir involvert i prosessen rundt ny skole og skal nå også delta i medvirkningsmøter i forbindelse med ny oppvekstplan og kommuneplanens samfunnsdel, det er spennende, sier Anneli Heimdal Rambø som har vært leder i Ungdomsrådet i snart 4 år. -Vi får også være med på å bestemme og legge frem forslag, det synes vi er bra. Vi får sagt det meste som angår ungdom i bygda, istemmer Eirik Elvenes og Erik Gundersen Kvermo.

Ungdommen er mellom 13 og 20 år og representerer nesten alle aldersgruppene. -Vi blir godt kjent, sier Mari Bones Nyhus, -vi får dra på konferanser, kurs og bedriftsbesøk. Dette er med på å knytte bånd på tvers av aldersgruppene, samtidig deltar de innimellom på møter i andre kommuner, -det gjør at vi også blir kjent med ungdom andre plasser, sier hun. Gjennom orienteringer på møtene fra de ulike enhetene får også ungdommen innblikk i hvordan kommunen fungerer og jobber. -Ungdomsrådet er partipolitisk nøytralt, og alle får komme med sine meninger. Man får også utvikle sine egne meninger gjennom at man får en større forståelse, sier Maria Elise. -I november vil nytt styre og varamedlemmer være på plass. Dette vil oppdateres på sidene våre.

DSC_0675_200x302

Viktige saker og medvirkning

Noe av det de har planer om fremover er at de skal jobbe tettere opp mot idrettsmiljø, helsestasjon, frisklivskoordinator og å skape nye møteplasser både inne og ute. -Vi synes det er viktig at ungdom i bygda trives, sier Mari, sosiale møteplasser er vår viktigste sak fremover.

Førstkommende mandag skal Ungdomsrådet i samarbeid med ungdomsskoleelever ved BUSK være med å medvirke i samfunnsplan og oppveksplan på kommunehuset.

Bradu UR genser logo_200x230

Følg Ungdomsrådet og ta kontakt ved innspill

Følg Ungdomsrådet på Facebook her

Les mer om Ungdomsrådet på kommunens hjemmesider, der ligger også møtekalenderen.

Ungdomsarrangementer blir også publisert på UngiBardu

 

-Har du saker du ønsker å ta opp med ungdomsrådet?

Send en mail på: barduungdomsraad@gmail.com