Gamle skoelvbrua er stengt for all ferdsel med fare for kollaps.

Det henger sperrebånd på begge sider.

Det er viktig å også informere barn om fare slik at de ikke ferdes i området.