Fyrtårnprogrammets hovedmålsetting er å få fram kvinnelige etablerere, bidra til å videreutvikle deltakerbedriftene, synliggjøre dem, bygge nettverk, samt motivere andre kvinner til å starte og utvikle egen virksomhet. Søknadsfrist er 2. juni 2006.
Kontaktperson i Troms er Randi Abrahamsen (tlf. 77 60 61 28/e-post: randi.abrahamsen@innovasjonnorge.no).
Mer informasjon og søknadsskjema finner du på våre nettsider => http://www.innovasjonnorge.no/templates/NewsPage____61531.aspx