Formålet med konferansen er å skarpstille de utfordringer politikere, forvaltning, næringsutøvere og fritidsmennesker møter i krysningspunktet mellom utvikling og tradisjon, mellom individuelle krav til komfort og nasjonal satsing på folkehelse, mellom kommersialisering av naturopplevelser og bevaring av miljø- og landskapskvaliteter. Det tradisjonelle friluftslivet utfordres både "innenfra" og "utenfra". Reiselivsnæringen benytter tradisjonelle friluftslivverdier i sine innovative strategier for økonomisk verdiskaping, med basis i utmarksressurser - der friluftslivet utøves. 

 

 

Målgruppe for konferansen er politikere, planleggere, friluftsråd og andre med særlig ansvar for utmark og friluftsliv, organisasjoner, grunneiere og næringer med særlige interesser for bruk av natur- og utmarksressurser.

 

Påmelding innen 30. oktober til : felles@fmtr.no

Konferanseavgift kr 500,-. Utgifter til reise og overnatting dekkes i tillegg av den enkelte.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Fylkesmannen i Troms eller fagansvarlig i din kommune.

Les det varierte programmet i sin helhet her.