Fra mandag 11.mai 2020 vil skolene åpne opp for alle elever. 

Bardu kommune har kapasitet til at alle elevene kan møte på skolen. Men det vil være noen restriksjoner som alle må følge opp med sine barn. Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19 Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste. Rene hender er det viktigste tiltaket mot slik indirekte smitte.

Elever og ansatte skal vaske hender:
  • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
  • Når man kommer til skolen
  • Ved bytte av klasserom
  • Etter hosting/nysing
  • Etter toalettbesøk
  • Før og etter måltider
  • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
  • Etter kontakt med dyr
  • Ved synlig skitne hender
Begrense deling av mat og gjenstander:
·     Elevene skal ikke dele mat og drikke. Mat kan gjerne tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder. Mat må serveres porsjonsvis. Elevene bør sitte på hver sin pult når de spiser, eller på fast plass med avstand (en meters avstand). Ved felles spiserom/kantine, bør ulike grupper spise til forskjellig tid. Bord og stoler vaskes av etter hver gruppe. Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende. Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet, men bør ikke deles mellom elever.
Transport og skoleskyss:
·     Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig. Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre. Ved bruk av skoleskyss kan elever fra samme husholdning sitte sammen, men som hovedregel skal det ikke sitte flere enn to elever på hver seterad. Elevene må holde minst en meters avstand mens de venter på bussen. For at elevene i Bardu kommune skal kunne fraktes på en sikker og trygg måte har vi satt inn ekstra skolebusser på noen strekninger. Men vi ber om at alle som kan gå eller sykle til skolen gjør dette.
Lærerne har forberedt klasserommene og tilpasser undervisningen etter smittevernreglene. Det vil være noen endringer i timeplanene og aktivitetene som gjøres, men dette får elevene informasjon om på mandag. Nærmere beskjed får dere fra hver enkelt skole. 
 
De som ønsker å lese mer utfyllende informasjon kan følge linkene under: