I Troms finnes det ca 180 fosterhjem og det er stadig behov for nye.

Fylkesbarnevernet rekrutterer til en fosterhjemsbank, slik at vi har ledige hjem når kommunene henvender seg og trenger fosterhjem til barn for kortere eller lengre tid. Det er behov for fosterhjem til barn i alle aldre, men spesielt til barn i skolepliktig alder.

Fylkesbarnevernet tilbyr fosterhjemskurset PRIDE som forberedelse og opplæring til oppgaven. Pride består av kurs og hjemmebesøk i kombinasjon. Det er også mulig å bli fosterforeldre uten å delta i Pride, det foretas da hjemmebesøk, og familiene får tilbud om et helgekurs i etterkant.

Som fosterforeldre vil dere få både gleder og utfordringer. Fosterbarn i huset fyller hverdagen med innhold og opplevelser.

For mer informasjon, kontakt fylkesbarnevernet Midt-Troms, tlf 77 84 60 75 eller 416 05 692. Se også www.fosterhjem.no.