Etter reglene i plan- og bygningslovens § 28-1 nr 4, skal eiere av eiendommer som direkte berøres, gis anledning til å uttale seg, før det fattes endelig vedtak. Altevatn hytte- og båteierforening representerer hytteeierne i området, men den enkelte hytteeier har likevel anledning til å uttale seg hvis ønskelig.

Saksutredning og kopi av vedtak fås ved henvendelse til kommunens servicekontor.

Frist for uttalelse 15. august 2006.

Hele saksutredningen kan leses her og vedtaket her.