Saksframlegg og øvrige dokumenter til møtet kan du lese her.

Etter behandling i utvalget ble det gjort endelig vedtak om løyper som skal sendes ut til høring. Det er følgende høringsdokumneter:

1. Høringsbrev

3. Utredning snøskuterløyper 2015 (Konsekvensutredning KU)

4. Løypekart

 

Møtereferat fra møte med fylkesmannen 10 mars 2016.

 

Høringsfrist er satt til 4. januar 2016. Se forøvring høringsbrevet.

 

Høringsuttalelser: