Formannskapets innstilling for Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 til kommunstyret legges med dette ut til ettersyn. Alle dokumenter i saken ligger også til ettersyn i kommunehusets foaje.

Saken skal behandles i kommunestyret 5. desember 2018.