Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Foreldrehverdag.no - ny nettressurs med kvalitetssikrede råd

Svært mange foreldre søker etter råd på nettet, men det kan være vanskelig å skille synsing fra pålitelig informasjon. Derfor lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) nettressursen foreldrehverdag.no, som gir tips og råd til foreldre om alt fra grensesetting og trass til søskenkrangel og ungdomstid. - Foreldrerollen kan være utfordrende, og mange av oss føler usikkerhet i blant. Vi vet at foreldrene er svært viktige for barns utvikling og det utvikles hele tiden ny kunnskap om hva som er viktig for barn. Foreldre er opptatt av å finne god informasjon om små og store spørsmål, men vi ser at den gode, kvalitetssikrede kunnskapen lett drukner i informasjonsmylderet på nettet. I Foreldreskapsundersøkelsen 2015 oppga nesten halvparten av foreldrene at de ville benyttet en statlig tilgjengelig nettside med faglige råd – om det fantes. Jeg er derfor glad for at vi nå kan tilby denne nettressursen med kvalitetssikrede råd til alle foreldre som en ekstra støtte i hverdagen. Jeg skulle gjerne hatt slike råd i hverdagen da jeg oppdro mine fire barn, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. Bygger på kunnskap om barns utvikling Foreldrehverdag.no er bygget på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldrene kan støtte barnet best mulig. Forskere har kvalitetssikret innholdet og foreldre har bidratt for å gjøre nettressursen relevant. Nettstedet bygger på kunnskap om samspill mellom barn og foreldre, og det anerkjente og mye brukte veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program). Bedre samspill Nettressursen inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver som hjelper foreldrene å omsette stoffet til egen foreldrehverdag. Her omtales alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid. Foreldrehverdag.no omtaler helt vanlige problemstillinger de aller fleste foreldre vil ha et forhold til i ulike faser av barnets oppvekst. Forskningen viser at barnets samspill med de nærmeste omsorgsgiverne er avgjørende for deres helhetlige utvikling. Foreldreskap må tilpasses det enkelte barn i stadig utvikling, de enkelte foreldre, og deres livssituasjon med de positive og negative forhold som påvirker familien til enhver tid. Kunnskap og refleksjon - Det å være foreldre er en av de aller viktigste oppgavene vi som voksne har. Her, som på alle andre av livets områder, vil kunnskap og refleksjon bidra til at man blir tryggere i rollen sin. Et godt samspill kan gi bedre forutsetninger for å takle små og store utfordringer i hverdagen. Vi kommer ikke med enkle fasitsvar, men håper foreldrehverdag.no vil være nyttig for foreldre som vil bli bedre kjent med seg selv og forstå barnets perspektiv. Her får man forslag til hvordan man med enkle grep kan takle hverdagssituasjoner på en god måte, sier Trommald. I Foreldreskapsundersøkelsen 2015 oppga 50 % av de spurte at de var usikre på barnas bruk av sosiale medier, og en høy andel foreldre var usikre på blant annet spørsmål rundt mistrivsel, følelsesutbrudd, skolegang, helse, venner og sosial tilpasning. Dette er spørsmål artiklene på foreldrehverdag.no vil reflektere rundt.

Publisert