Statens naturoppsyn v/Thomas Johansen forteller om hvor mange bjørner vi har i Troms og hvordan SNO finner ut hvor mange det er.

NIBIO Svanhovd har ansvar for analyse av innsamlet DNA fra bjørn i Norge.

Julia Schregel forteller om forvaltning, DNA metode, positive/negative prøver, resultater i 2017.

Arrangementet er gratis. Enkel servering. Arrangør er Barnas naturpark i samarbeid med Bardu folkebibliotek

Velkommen til Bardu bibliotek, kommunehuset 30. januar 2018, kl. 18.00