flisI forbindelse med Skogbruksuka i Bardu har Bardu skogeierlag i samarbeid med Bardu kommune, ELAV- prosjektet og Fylkesmannen i Troms hentet inn Martin Thomlevold, til å holde foredrag denne dagen.

 

Martin Thomlevold er leder av Dokka Biovarme, et skogeiereid aksjeselskap, som driver en varmesentral med leveranse av 2,5 GWh (2,5 millioner kilowatt-timer) ferdig varme til ungdomsskole, videregående skole og svømmehall i Dokka. Dokka Biovarme er et pilotanlegg for Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge.

 

Foredraget er ei orientering om prosessen og etableringen av varmesentralen på Dokka og stikkord for foredraget er:

 

  • planlegging og forankring av prosjekt
  • etablering av selskap og selskapsform (bondevarme)
  • utlysing etter tilbydere for levering av varme (lov om offentlige anskaffelser)
  • kontraktsforhandlinger og innhold
  • forberedelse av byggeprosess og valg av leverandører
  • byggeprosess og ledelse
  • ferdigstilling og drift av et biobrenselanlegg
  • innkjøp av råstoff massevirke, hon, flis mv.
  • lagring og transport av flis.

 

Det er naturligvis åpent for spørsmål mv. underveis

 

Vi håper at foredraget interessant for bønder og andre som er interessert i å etablere et biobrenselanlegg for leveranse av ferdig varme.